021-88647887
info@ravangam.com
خلاصه:

مجموعه جزوات جمع بندی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی شامل نکات کلیدی و مهم هر مبحث به صورت جدول یا درخت دانش است که برای مرور های روزانه، هفتگی، ماهانه و همچنین ماه آخر قبل از آزمون بسیار مناسب است. یکی از بهترین شیوه های

مجموعه جزوات جمع بندی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی شامل نکات کلیدی و مهم هر مبحث به صورت جدول یا درخت دانش است که برای مرور های روزانه، هفتگی، ماهانه و همچنین ماه آخر قبل از آزمون بسیار مناسب است. یکی از بهترین شیوه های مطالعه و یادگیری روش سازمان دادن و درخت دانش است. وقتی دانشجو در کتاب جامع مطلبی را مطالعه می کند، بهترین شیوه خلاصه نویسی است. از آنجا که بسیاری از یادگیرندگان قادر به خلاصه نویسی صحیح و یافتن کلمات کلیدی نیستند، ما در جزوات جمع بندی مطالب را به صورت سازمان یافته خلاصه نمودیم تا دانشجویان بتوانند به راحتی بارها مطالب خلاصه و مهم را مطالعه نموده و به تسلط کافی برای تست زدن در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بپردازند.

نمونه جزوات جمع بندی را دانلود نمایید و پس از مطالعه، آگاهانه و با مقایسه با سایر کتب کمک آموزشی، تهیه نمائید.

 
در حال حاضر تهیه این پکیج صرفا برای داوطلبانی که در طرح های تضمینی قبولی گروه آموزشی مقدم شرکت می کنند میسر خواهد بود و فعلا عرضه عمومی نخواهد داشت.

خدمات مرتبط