021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

دانشگاههای دولتی دارای رشته روانشناسی دانشگاههای سراسری دارای رشته روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاههای دولتی دارای رشته روانشناسی دانشگاههای سراسری دارای رشته روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاههای دولتی دارای رشته روانشناسی دانشگاههای سراسری دارای رشته روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی

جزئیات

دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاههای دولتی پذیرنده ارشد روانشناسی دانشگاههای پیام نور دارای ارشد روانشناسی دانشگاههای پردیس دارای ارشد روانشناسی

13 مرداد 1400

لیست دانشگاه های دولتی دارای رشته روانشناسی بالینی در مقطع ارشد
 

روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(روزانه تهران) کد ضریب 2

 
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه شهید بهشتی بالینی 1
روزانه شهید بهشتی بالینی کودک 2
روزانه شهید بهشتی خانواده 3
روزانه تهران بالینی 4
روزانه خوارزمی بالینی 5
روزانه علامه بالینی 6
روزانه شاهد بالینی 7
روزانه الزهرا بالینی 8

 
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(شبانه تهران)کد ضریب 2

 
نوع دوره دانشگاه گرایش
نوبت دوم شهید بهشتی بالینی 1
نوبت دوم شهید بهشتی بالینی کودک 2
نوبت دوم شهید بهشتی خانواده 3
نوبت دوم تهران بالینی 4
نوبت دوم علامه بالینی 5
نوبت دوم شاهد بالینی 6
نوبت دوم الزهرا بالینی 7
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(روزانه سایر شهرها) کد ضریب 2
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه شیراز بالینی 1
روزانه اصفهان بالینی 2
روزانه مشهد بالینی 3
روزانه تبریز بالینی 4
روزانه تبریز بالینی کودک 5
روزانه سمنان بالینی 6
روزانه محقق اردبیلی بالینی 7
روزانه شهید باهنر کرمان بالینی 8
روزانه شهید چمران اهواز بالینی 9
روزانه کردستان بالینی 10
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(شبانه سایر شهرها) کد ضریب 2
نوع دوره دانشگاه                   گرایش
نوبت دوم اصفهان بالینی 1
نوبت دوم فردوسی مشهد بالینی 2
نوبت دوم تبریز بالینی 3
نوبت دوم تبریز بالینی کودک 4
نوبت دوم سمنان بالینی 5
نوبت دوم اردبیل بالینی 6
نوبت دوم کردستان بالینی 7
نوبت دوم شهید باهنر کرمان بالینی 8
روانشناسی بالینی- بالینی کودک- خانواده(غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس) کد ضریب 2
 
گرایش دانشگاه نوع دوره
1 بالینی شهید بهشتی پردیس
2 بالینی کودک و نوجوان شهید بهشتی پردیس
3 بالینی خانواده شهید بهشتی
4 بالینی خوارزمی پردیس
5 بالینی شیراز پردیس
6 بالینی اصفهان پردیس
7 بالینی تبریز 
8 بالینی کودک و نوجوان تبریز پردیس
9 بالینی خانواده علم و فرهنگ تهران غیرانتفاعی
10 بالینی پیام نور تهران جنوب
11 بالینی حکیم ناصر خسرو ساوه غیرانتفاعی
12 بالینی کودک و نوجوان علم و هنر یزد غیرانتفاعی
13 بالینی پیام نور بوشهر پیام نور

روانشناسی عمومی و اسلامی(روزانه تهران)کد ضریب
1
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه شهید بهشتی عمومی 1
روزانه تهران عمومی 2
روزانه تربیت مدرس عمومی 3
روزانه تربیت مدرس عمومی 4
روزانه خوارزمی عمومی 5
روزانه علامه عمومی 6
روزانه الزهرا عمومی 7

 
روانشناسی عمومی و اسلامی(روزانه سایر شهرها)کد ضریب 1

 
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه اصفهان عمومی 1
روزانه مشهد عمومی 2
روزانه تبریز عمومی 3
روزانه تبریز شهید مدنی عمومی 4
روزانه سمنان عمومی 5
روزانه رشت عمومی 6
روزانه اراک عمومی 7
روزانه کرمانشاه عمومی 8
روزانه اردبیل عمومی 9
روزانه لرستان عمومی 10
روزانه ارومیه عمومی 11
روزانه کرمان عمومی 12
روزانه قزوین عمومی 13
روزانه بو علی همدان عمومی 14
روزانه زنجان عمومی 15
روزانه یزد عمومی 16
روزانه کازرون عمومی 17
روزانه ملایر عمومی 18
روزانه اردکان عمومی 19
روزانه بندر عباس عمومی 20
روزانه بوشهر عمومی 21
روزانه زاهدان عمومی 22
روانشناسی عمومی و اسلامی(شبانه تهران)کد ضریب 1
نوع دوره دانشگاه گرایش
نوبت دوم شهید بهشتی عمومی 1
نوبت دوم تهران عمومی 2
نوبت دوم تربیت مدرس عمومی 3
نوبت دوم علامه عمومی 4
نوبت دوم الزهرا عمومی 5
روانشناسی عمومی و اسلامی(شبانه شهرستان)کد ضریب 1
نوع دوره دانشگاه گرایش
نوبت دوم اصفهان عمومی 1
نوبت دوم مشهد عمومی 2
نوبت دوم تبریز عمومی 3
نوبت دوم تبریز شهید مدنی عمومی 4
نوبت دوم سمنان عمومی 5
نوبت دوم اردبیل عمومی 6
نوبت دوم لرستان عمومی 7
نوبت دوم کرمان عمومی 8
نوبت دوم ارومیه عمومی 9
نوبت دوم اراک عمومی 10
نوبت دوم قزوین عمومی 11
نوبت دوم رشت عمومی 12
نوبت دوم همدان عمومی 13
نوبت دوم بوشهر عمومی 14
نوبت دوم یزد عمومی 15
نوبت دوم ملایر عمومی 16
نوبت دوم اردکان عمومی 17
نوبت دوم بندر عباس عمومی 18
نوبت دوم بوشهر عمومی 19
نوبت دوم زاهدان عمومی 20
روانشناسی عمومی و اسلامی(غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس) کد ضریب 1
نوع دوره دانشگاه گرایش
پردیس بهشتی عمومی 1
پردیس خوارزمی کرج عمومی 2
پردیس علامه عمومی 3
پردیس تهران(کیش) عمومی 4
پردیس رشت عمومی 5
غیر انتفاعی خاتم عمومی 6
غیر انتفاعی-خواهران رفاه عمومی 7
غیر انتفاعی ایوانکی عمومی 8
پردیس تبریز عمومی 9
غیر انتفاعی تاکستان قزوین عمومی 10
غیر انتفاعی دانش البرز قزوین عمومی 11
غیر انتفاعی سهروردی قزوین عمومی 12
غیر انتفاعی کومش سمنان عمومی 13
غیر انتفاعی فروردین قائمشهر عمومی 14
غیر انتفاعی خزر محمودآباد عمومی 15
غیر انتفاعی پردیسان فریدونکنار عمومی 16
غیر انتفاعی سنا ساری عمومی 17
غیر انتفاعی روزبهان ساری عمومی 18
غیر انتفاعی کوشیار رشت عمومی 19
غیر انتفاعی رحمان رامسر عمومی 20
غیر انتفاعی طلوع مهر قم زن عمومی 21
غیر انتفاعی طلوع مهر قم مرد عمومی 22
غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی کاشان عمومی 23
غیر انتفاعی المهدی اصفهان عمومی 24
غیر انتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر اصفهان عمومی 25
غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان عمومی 26
غیر انتفاعی زند شیراز عمومی 27
غیر انتفاعی علم و هنر یزد عمومی 28
غیر انتفاعی امام جواد(ع) یزد عمومی 29
غیر انتفاعی خیام مشهد عمومی 30
غیر انتفاعی حکمت رضوی مشهد عمومی 31
غیر انتفاعی خردگرایان مطهر مشهد عمومی 32
غیر انتفاعی شاندیز مشهد عمومی 33
غیر انتفاعی بهار مشهد عمومی 34
غیر انتفاعی پارس رضوی گناباد عمومی 35
غیر انتفاعی شرق گلستان گنبد کاووس عمومی 36
غیر انتفاعی شمس گنبد کاووس عمومی 37
غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان عمومی 38
غیر انتفاعی علامه جعفری رفسنجان عمومی 39
پیام نور پیام نور تهران جنوب عمومی 40
پیام نور پیام نور البرز- کرج عمومی 41
پیام نور پیام نور اسلام شهر عمومی 42
پیام نور پیام نور پاکدشت عمومی 43
پیام نور پیام نور گرمسار عمومی 44
پیام نور پیام نور آمل عمومی 45
پیام نور پیام نور نوشهر عمومی 46
پیام نور پیام نور بهشهر عمومی 47
پیام نور پیام نور گرگان عمومی 48
پیام نور پیام نور آستانه اشرفیه عمومی 49
پیام نور پیام نور آستارا عمومی 50
پیام نور همدان- کبدر آهنگ عمومی 51
پیام نور پیام نور نجف آباد عمومی 52
پیام نور پیام نور بهارستان عمومی 53
پیام نور پیام نور زرین شهر عمومی 54
پیام نور فارس- شیراز عمومی 55
پیام نور کرمانشاه- اسلام آباد عمومی 56
پیام نور کرمان- بافت عمومی 57
پیام نور خراسان رضوی- گناباد عمومی 58
پیام نور اردبیل عمومی 59
پیام نور آذربایجان شرقی- تبریز عمومی 60
پیام نور آذربایجان شرقی- بناب عمومی 61
پیام نور آذربایجان غربی- مهاباد عمومی 62
پیام نور خوزستان- اندیمشک عمومی 63
پیام نور هرمزگان- کیش عمومی 64
پیام نور بوشهر- عسلویه عمومی 65
غیر انتفاعی قرآن و حدیث قم اسلامی مثبت گرا 66
غیر انتفاعی-مرد معارف قرآن و عترت اصفهان اسلامی مثبت گرا 67
غیر انتفاعی- زن معارف قرآن و عترت اصفهان اسلامی مثبت گرا 68
پیام نور سمنان اسلامی مثبت گرا 69
پیام نور مازندران- ساری اسلامی مثبت گرا 70
پیام نور مازندران-بهشهر اسلامی مثبت گرا 71
پیام نور مازندران- رامسر اسلامی مثبت گرا 72
پیام نور اصفهان- نطنز اسلامی مثبت گرا 73
پیام نور همدان اسلامی مثبت گرا 74
پیام نور لرستان- بروجرد اسلامی مثبت گرا 75
پیام نور خراسان رضوی- گناباد اسلامی مثبت گرا 76
پیام نور خوزستان- اهواز اسلامی مثبت گرا 77
مجازی غیرانتفاعی قرآن و حدیث قم- آموزش محور اسلامی مثبت گرا 78
پیام نور مجازی آذربایجان شرقی- بناب اسلامی مثبت گرا 79
روانسنجی روزانه و شبانه تهران کد ضریب 3
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه علامه روانسنجی 1
نوبت دوم علامه روانسنجی 2
                                                             
روانشناسی صنعتی و سازمانی کد ضریب 4
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه شهید بهشتی روانشناسی صنتعی و سازمانی 1
روزانه علامه روانشناسی صنتعی و سازمانی 2
نوبت دوم شهید بهشتی روانشناسی صنتعی و سازمانی 3
نوبت دوم علامه روانشناسی صنتعی و سازمانی 4
روزانه اصفهان روانشناسی صنتعی و سازمانی 5
روزانه شهید چمران اهواز روانشناسی صنتعی و سازمانی 6
نوبت دوم اصفهان روانشناسی صنتعی و سازمانی 7
پردیس شهید بهشتی روانشناسی صنتعی و سازمانی 8
پردیس اصفهان روانشناسی صنتعی و سازمانی 9
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کد ضریب 5
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1
روزانه علامه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 2
روزانه اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 3
روزانه شیراز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 4
روزانه رشت روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 5
روزانه شهید مدنی تبریز  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 6
روزانه محقق اردبیلی  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 7
نوبت دوم تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 8
نوبت دوم علامه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 9
نوبت دوم اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 10
نوبت دوم رشت روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 11
نوبت دوم محقق اردبیلی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 12
نوبت دوم شهید مدنی تبریز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 13
پردیس تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 14
پردیس علامه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 15
پردیس شیراز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 16
پیام نور اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 17

روانشناسی تربیتی روزانه تهران کد ضریب 6
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه شهید بهشتی تربیتی 1
روزانه تهران تربیتی 2
روزانه خوارزمی تربیتی 3
روزانه علامه تربیتی 4
روزانه الزهرا تربیتی 5
روزانه تربیت دبیر شهید رجایی- ویژه فرهنگیان تربیتی 6
روزانه دانشگاه فرهنگیان- نسیبه تهران- ویژه فرهنگیان تربیتی 7
روانشناسی تربیتی شبانه تهران کد ضریب 6
نوع دوره دانشگاه گرایش
نوبت دوم شهید بهشتی تربیتی 1
نوبت دوم تهران تربیتی 2
نوبت دوم علامه تربیتی 3
نوبت دوم الزهرا تربیتی 4
نوبت دوم تربیت دبیر شهید رجایی- ویژه فرهنگیان تربیتی 5
روانشناسی تربیتی روزانه سایر شهرها کد ضریب 6
نوع دوره دانشگاه گرایش
روزانه قم- زن تربیتی 1
روزانه قم- مرد تربیتی 2
روزانه کاشان تربیتی 3
روزانه کاشان- فقط زن تربیتی 4
روزانه سمنان تربیتی 5
روزانه زنجان تربیتی 6
روزانه همدان تربیتی 7
روزانه کرمانشاه تربیتی 8
روزانه شیراز تربیتی 9
روزانه مشهد تربیتی 10
روزانه تبریز تربیتی 11
روزانه شهید مدنی تبریز تربیتی 12
روزانه ارومیه تربیتی 13
روزانه اردبیل تربیتی 14
روزانه یزد تربیتی 15
روزانه کرمان تربیتی 16
روزانه یاسوج تربیتی 17
روزانه لرستان تربیتی 18
روزانه اهواز تربیتی 19
روزانه بوشهر تربیتی 20
روزانه بیرجند تربیتی 21
روزانه زاهدان تربیتی 22
روانشناسی تربیتی شبانه سایر شهرها کد ضریب 6
نوع دوره دانشگاه گرایش
نوبت دوم قم- زن تربیتی 1
نوبت دوم قم- مرد تربیتی 2
نوبت دوم کاشان تربیتی 3
نوبت دوم کاشان- فقط زن تربیتی 4
نوبت دوم سمنان تربیتی 5
نوبت دوم همدان تربیتی 6
نوبت دوم مشهد تربیتی 7
نوبت دوم تبریز تربیتی 8
نوبت دوم شهید مدنی تبریز تربیتی 9
نوبت دوم ارومیه تربیتی 10
نوبت دوم اردبیل تربیتی 11
نوبت دوم یزد تربیتی 12
نوبت دوم کرمان تربیتی 13
نوبت دوم یاسوج تربیتی 14
نوبت دوم لرستان تربیتی 15
نوبت دوم بوشهر تربیتی 16
نوبت دوم بیرجند تربیتی 17
نوبت دوم زاهدان تربیتی 18
روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی، پردیس و  پیام نور کد ضریب 6
نوع دوره دانشگاه گرایش
غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری تربیتی 1
غیرانتفاعی سارویه ساری تربیتی 2
غیرانتفاعی فروردین قائمشهر تربیتی 3
غیرانتفاعی پیشتازان- شیراز تربیتی 4
غیرانتفاعی کاویان مشهد تربیتی 5
غیرانتفاعی شاندیز مشهد تربیتی 6
غیرانتفاعی چرخ نیلوفری تبریز تربیتی 7
غیرانتفاعی باختر ایلام تربیتی 8
پردیس بهشتی تربیتی 9
پردیس علامه تربیتی 10
پردیس خوارزمی تربیتی 11
پردیس شیراز تربیتی 12
پردیس تبریز تربیتی 13
پیام نور تهران جنوب تربیتی 14
پیام نور ورامین تربیتی 15
پیام نور سمنان تربیتی 16
پیام نور اصفهان تربیتی 17
پیام نور مبارکه اصفهان تربیتی 18
پیام نور گلپایگان تربیتی 19
پیام نور نطنز تربیتی 20
پیام نور سمنان تربیتی 21
پیام نور همدان تربیتی 22
پیام نور همدان کبودرآهنگ تربیتی 23
پیام نور کرمانشاه -جوانرود تربیتی 24
پیام نور فارس- خرامه تربیتی 25
پیام نور یاسوج تربیتی 26
پیام نور سنندج تربیتی 27
پیام نور یزد- تفت تربیتی 28
پیام نور تبریز تربیتی 29
پیام نور مهاباد تربیتی 30
پیام نور تربت  حیدریه تربیتی 31
پیام نور بیرجند تربیتی 32
پیام نور بهبهان تربیتی 33
پیام نور بوشهر تربیتی 34
مجازی بهشتی تربیتی 35
مجازی تهران تربیتی 36

مقاله ها مرتبط