021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

گرایش های دکتری روانشناسی گرایش های دکتری روانشناسی وزارت بهداشت گرایش های دکتری روانشناسی در ایران گرایش های دکتری روانشناسی بالینی روانشناسی سلامت و روانشناسی عمومی

گرایش های دکتری روانشناسی گرایش های دکتری روانشناسی وزارت بهداشت گرایش های دکتری روانشناسی در ایران گرایش های دکتری روانشناسی بالینی روانشناسی سلامت و روانشناسی عمومی

گرایش های دکتری روانشناسی گرایش های دکتری روانشناسی وزارت بهداشت گرایش های دکتری روانشناسی در ایران گرایش های دکتری روانشناسی بالینی روانشناسی سلامت و روانشناسی عمومی

جزئیات

معرفی گرایش های دکترای روانشناسی دکتری روانشناسی عمومی دکتری روانشناسی بالینی دکتری روانشناسی سلامت

13 مرداد 1400

گرایش های دکتری روان شناسی

بالینی سلامت عمومی


دکتری روان شناسی در ایران به سه گرایش زیر تقسیم بندی می شود:
 
  1. روانشناسی که همان روانشناسی عمومی است.
  2. روانشناسی بالینی
  3.  روانشناسی سلامت

مقاله ها مرتبط