021-88400788
09108840099

روانشناسی سلامت چیست؟

روانشناسی سلامت چیست؟

روانشناسی سلامت چیست؟

جزئیات

معرفی گرایش روانشناسی سلامت

20 خرداد 1397

روانشناسی سلامت/ دکترای تخصصی (ph.D)

هدف از این رشته شناسایی عوامل روان شناسی در ایجاد و پیشرفت سلامتی و بیماری است. روان شناسی سلامت با رشته هایی مثل بهداشت ، پزشکی ، مددکاری اجتماعی و...ارتباط تنگاتنگ دارد.

دانش آموختگان این رشته در طول تحصیل در زمینه بیماریهای قلبی – عروقی ، نسخ ارثی – مصرف الکل و مصرف دخانیات ، حالت هیجانی و ... مطالعه می کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته دکترای روانشناسی سلامت، معرفی سایر رشته های دکترای تخصصی روانشناسی ارایه می شود.

سرفصل دروس دکترای روانشناسی سلامت و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 46 واحد
دروس اجباری : 26 واحد
دروس اختیاری : 8 واحد
رساله : 20 واحد

 
 
دروس اصلی
 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روشهای تحقیق در روان شناسی سلامت

3

روان شناسی سلامت

2

سازگاری با بیماریهای طبی

2

استرس

2

جنبه های روانی و اجتماعی پزشکی

2

فارماکولوژی

2

خانواده و سلامت

2

مداخله روانی در درمان بیماریها

2

سایکونوروایمونولوژی

2

کارورزی

2

سالمندی و سلامت

2

اعتیاد

2

دستیاری پژوهشی

1

جمع

26

 
 
دروس اختیاری
 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فرهنگ و سلامت

2

ورزش و سلامت

2

اندو کرینولوژی

2

مداخله روانی در بحران های اجتماعی

2

 
دانشگاههایی که در رشته دکترای روانشناسی سلامت پذیرش دانشجو دارند
 

دانشگاه تهران

دانشگاه خوارزمی تهران

پردیس دانشگاه خوارزمی تهران

 

 منبع: مسیر ایرانی
 
                         

مقاله ها مرتبط