021-88647887
info@ravangam.com
خلاصه:

چرا آزمون های آزمایشی گـام؟ طراحی تست توسط اساتید باتجربه، سطح دشواری مشابه با آزمون سراسری، جامعه آماری واقعی، تحلیل کارنامه توسط رتبه های برتر و اساتید، تمرین برای کاهش نمره منفی داشتن برنامه ای منظم جهت مطالعه و خودسنجی.

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی، گـروه آموزشی مقدم

مزایای شرکت در آزمون های آزمایشی
- سنجش نقاط ضعف و قوت، و تغییر برنامه درسی بر اساس آنها
- تعیین فاصله خود تا میانگین لازم برای قبولی کد رشته مورد نظر
- داشتن برنامه ای منظم جهت مطالعه و خودسنجی
- افزایش سرعت تست زنی

دانلود راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آزمایشی:
آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی آزمون های آزمایشی کنکور ارشد روانشنلسی گروه آموزشی مقدم


 

برنامه آزمون های آزمایشی آمادگی  کنکور کـارشناسی ارشد روانشناسی
 

آزمون ارشد روانشناسی آزمون آزمایشی کنکور بالینی عمومی تربیتی آزمون های بینش پارسه شبیه سازی کنکوربودجه بندی آزمون های ارشد روانشناسیبرنامه آزمون های آزمایشی آمادگی  کنکور دکـــتری روانشناسی

آزمون دکتری روانشناسی آزمون های دکتری بینش بالینی سلامت عمومی آزمون آزمایشی کنکور دکتری روانشناسی پارسه

 

خدمات مرتبط