021-88400788
09108840099
خلاصه:

چرا آزمون های آزمایشی گـام؟ طراحی تست توسط اساتید باتجربه، سطح دشواری مشابه با آزمون سراسری، جامعه آماری واقعی، تحلیل کارنامه توسط رتبه های برتر و اساتید، تمرین برای کاهش نمره منفی داشتن برنامه ای منظم جهت مطالعه و خودسنجی.

آزمون های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی
آزمونهای آزمایشی دکتری روان شناسی

گـروه آموزشی مقدم

مزایای شرکت در آزمون های آزمایشی
  • 1) سنجش نقاط ضعف و قوت، و تغییر برنامه ریزی درسی بر اساس آنها
  • 2) تعیین فاصله خود تا میانگین لازم برای قبولی در کد رشته مورد نظر
  • 3) داشتن برنامه ای منظم جهت مطالعه و خودسنجی
  • 4) افزایش سرعت تست زنی

✔ توجه: آزمون های آزمایشی گروه آموزشی مقدم به دو شیوه حضوری و آنلاین برگزار می شود.
  در سال گذشته با توجه به همه گیری ویروس کرونا تمامی آزمون های حضوری موسسه لغو و به شیوه آزمون آنلاین برگزار گردید.
 

محاسن شرکت در آزمون های آزمایشی آنلاین
 

  • 1) سهولت کار با نرم افزار آزمون آنلاین
  • 2) صدور کارنامه پس از اتمام آزمون
  • 3) مشخص شدن میزان پیشرفت داوطلب در آزمون های چند مرحله ای
  • 4) و بسیاری دیگر

آزمون آزمایشی ارشد دکتری روان شناسی بودجه بندی

 
برنامه آزمون های آزمایشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی
 
آزمون ارشد روانشناسی آزمون آزمایشی کنکور بالینی عمومی تربیتی آزمون های بینش پارسه شبیه سازی کنکوربودجه بندی آزمون های ارشد روانشناسی
ردیف نوع آزمون   زمان برگزاری
1 25%اول 12 آذر1400
2 25%دوم 3 دی 1400
3 25%سوم 17 دی 1400
4 25%چهارم 15بهمن 1400
5 50%اول 6 اسفند 1400
6 50%دوم 27 اسفند 1400
7 100%اول 26 فروردین 1401
8 100%دوم 23 اردیبهشت 1401


برنامه آزمون های آزمایشی آمادگی کنکور دکـتری روان شناسی


آزمون دکتری روانشناسی آزمون های دکتری بینش بالینی سلامت عمومی آزمون آزمایشی کنکور دکتری روانشناسی پارسه

ردیف نوع آزمون زمان برگزاری
1 50%اول 26آذر1400
2 50%دوم 1بهمن1400
3 100%اول 15بهمن1400
4 100%دوم 29 بهمن 1400


جهت ثبت نام آزمون های آزمایشی اینترنتی موسسه از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:
 
  • 1) لینک ثبت نام آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد روان شناسی
 
 
  • 2) لینک ثبت نام آزمون های آزمایشی دکتری روان شناسی
 

خدمات مرتبط