021-88647887
info@ravangam.com
خلاصه:

با تجربه ترین و بهترین اساتید کنکور ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی، در کلاس های نکته و تست و جمع بندی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی در مدت زمان ده ساعت نکات کلیدی و مهم تست های سال های گذشته کنکور و مباحث مهم و پرتکرار را ارائه می کنند، تا شما بتوانید در یک روز جمع بندی و مرور مناسبی از هر درس داشته باشید.

با تجربه ترین و بهترین اساتید کنکور ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی، در کلاس های نکته و تست و جمع بندی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی در مدت زمان ده ساعت نکات کلیدی و مهم تست های سال های گذشته کنکور و مباحث مهم و پرتکرار را ارائه می کنند، تا شما بتوانید در یک روز جمع بندی و مرور مناسبی از هر درس داشته باشید.
شرکت در این کلاس ها را به داوطلبان برای کسب بالاترین درصد ممکن در هر درس آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی توصیه می کنیم.
 
برنامه کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1397
ردیف نام درس روز ساعت استاد شهریه(تومان) تخفیف
1 آمار و روش تحقیق 16 بهمن
23 بهمن
15 الی 20 استاد حبیبی 300.000 175.000
2 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 12 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
3 روانشناسی رشد 11 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
4 روانشناسی بالینی 9 اسفند 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
5
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
14 بهمن
15 بهمن
15 الی 20 استاد مقدم 300.000
175.000
6 علم النفس 2 اسفند 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
7 زبان تخصصی 16 اسفند 10 الی 20 استاد عالم زاده 300.000 175.000
مجموع شهریه 2.100.000 1.225.000
50 درصد تخفیف ثبت نام کلیه کلاس ها 1.050.000 تومان
 
برنامه کلاس های نکته و تست دکتری روانشناسی بهمن ماه 1397
ردیف درس روز شهریه استاد شهریه تخفیف
1 آمار و روش تحقیق 16 بهمن
23 بهمن
15-20 استاد حبیبی 300.000 175.000
2 آسیب شناسی روانی 12 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
3 روانشناسی رشد 11 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
4 روانشناسی شخصیت 26 بهمن 9 الی 19 استاد نصرالهی 300.000 175.000
5 نوروسایکولوژی 14 بهمن
15 بهمن
15 الی 20 استاد مقدم 300.000 175.000
6 زبان عمومی 22 بهمن 10 الی 20 استاد عالم زاده 300.000 175.000
7 استعداد تحصیلی 23 دی
25 دی
9 الی 19 استعداد تحصیلی 600.000 300.000
شهریه ثبت نام کل دروس (با 50% تخفیف) 2.400.000 1.350.000
50 درصد تخفیف ثبت نام کلیه کلاس ها 1.200.000 (تومان)


خدمات مرتبط