021-88647887
info@ravangam.com
خلاصه:

با تجربه ترین و بهترین اساتید کنکور ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی، در کلاس های نکته و تست و جمع بندی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی در مدت زمان ده ساعت نکات کلیدی و مهم تست های سال های گذشته کنکور و مباحث مهم و پرتکرار را ارائه می کنند، تا شما بتوانید در یک روز جمع بندی و مرور مناسبی از هر درس داشته باشید.

با تجربه ترین و بهترین اساتید کنکور ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی، در کلاس های نکته و تست و جمع بندی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی در مدت زمان ده ساعت نکات کلیدی و مهم تست های سال های گذشته کنکور و مباحث مهم و پرتکرار را ارائه می کنند، تا شما بتوانید در یک روز جمع بندی و مرور مناسبی از هر درس داشته باشید.
شرکت در این کلاس ها را به داوطلبان برای کسب بالاترین درصد ممکن در هر درس آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی توصیه می کنیم.
برنامه کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1397
ردیف نام درس روز ساعت استاد شهریه(تومان) تخفیف
1 آمار و روش تحقیق 16 بهمن
23 بهمن
15 الی 20 استاد حبیبی 300.000 175.000
2 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 12 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
3 روانشناسی رشد 11 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
4 روانشناسی بالینی 9 اسفند 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
5
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
14 بهمن
15 بهمن
15 الی 20 استاد مقدم 300.000
175.000
6 علم النفس 2 اسفند 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
7 زبان تخصصی 16 اسفند 10 الی 20 استاد عالم زاده 300.000 175.000
مجموع شهریه 2.100.000 1.225.000
50 درصد تخفیف ثبت نام کلیه کلاس ها 1.050.000 تومان
 
برنامه کلاس های نکته و تست دکتری روانشناسی بهمن ماه 1397
ردیف درس روز شهریه استاد شهریه تخفیف
1 آمار و روش تحقیق 16 بهمن
23 بهمن
15-20 استاد حبیبی 300.000 175.000
2 آسیب شناسی روانی 12 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
3 روانشناسی رشد 11 بهمن 9 الی 19 استاد مقدم 300.000 175.000
4 روانشناسی شخصیت 26 بهمن 9 الی 19 استاد نصرالهی 300.000 175.000
5 نوروسایکولوژی 14 بهمن
15 بهمن
15 الی 20 استاد مقدم 300.000 175.000
6 زبان عمومی 22 بهمن 10 الی 20 استاد عالم زاده 300.000 175.000
7 استعداد تحصیلی 23 دی
25 دی
9 الی 19 استعداد تحصیلی 600.000 300.000
شهریه ثبت نام کل دروس (با 50% تخفیف) 2.400.000 1.350.000
50 درصد تخفیف ثبت نام کلیه کلاس ها 1.200.000 (تومان)


کلاس های نکته تست کنکور ارشد روانشناسی دکتری روانشناسی جزوه آمار دکتر حبیبی کلاس آمار دکتر حبیبی گروه آموزشی مقدم کلاس نکته تست روانشناسی دکتر مقدم پارسه تست سال های گذشته دفترچه تست کنکور اردش روانشناسی دکتری روانشناسی
 

خدمات مرتبط