021-88400788
09108840099

دانلود رایگان نمونه منابع آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی روان گام:


دانلود نمونه کتاب روان شناسی رشد:

1)دانلود کتاب جامع روان شناسی رشد

2)دانلود کتاب تست روان شناسی رشد

3) دانلود کتاب جمع بندی رشددانلود نمونه کتاب آمار و روش تحقیق:

1)دانلود کتاب جامع آمار و روش تحقیق

2)دانلود کتاب تست آمار و روش تحقیق

3)دانلود کتاب جمع بندی آمار و روش تحقیق

 


دانلود نمونه کتاب روان شناسی مرضی:

1)دانلود کتاب جامع روان شناسی مرضی

2)دانلود کتاب تست روان شناسی مرضی

3)دانلود کتاب جمع بندی روان شناسی مرضیدانلود نمونه کتاب روان شناسی کودکان استثنایی:
1)دانلود کتاب جامع روان شناسی کودکان استثنایی

2) دانلود کتاب تست روان شناسی کودکان استثنایی

3) دانلود کتاب جمع بندی کودکان استثناییدانلود نمونه کتاب روان شناسی فیزیولوژیک:

1)دانلود کتاب جامع روان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

2)دانلود کتاب تست روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

3)دانلود کتاب جمع بندی فیزیولوژیک

 


دانلود نمونه کتاب علم النفس:

1)دانلود کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

2)دانلود کتاب تست علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

3)دانلود کتاب جمع بندی علم النفسدانلود نمونه کتاب روان شناسی بالینی:

1)دانلود کتاب جامع روان شناسی بالینی

2)دانلود کتاب تست روان شناسی بالینی

3) دانلود کتاب جمع بندی بالینی

 


دانلود نمونه کتاب روان شناسی عمومی:

1)دانلود کتاب جامع روان شناسی عمومی

2) دانلود کتاب تست روان شناسی عمومی

3)دانلود کتاب جمع بندی عمومی

 


دانلود نمونه کتاب زبان تخصصی:

1)دانلود کتاب زبان تخصصی روان شناسی

2)دانلود کتاب تست زبان تخصصی روانشناسی

 

دانلود جزوات خلاصه جمع بندی کنکور


دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی سراسری از سال 1390 الی 1398:


دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1390

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1391

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1392

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1393

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1394

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1395

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1396

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1397

دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1398

كليد اوليه ازمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398