021-88400788
09363434603

دانلود رایگان نمونه کتاب‌های جامع شرح درس و کتاب‌های 1000‌نکته 1000‌تست
ویژه آمادگی کنکور دکتری روان شناسی
ویرایش جدید 1399


 

دانلود رایگان جزوات جمع بندی‌
(ارائه خلاصه مطالب فوق مهم کنکوری به صورت جدول و درخت دانش مخصوص مرور و دوره)
 


 


دانلود نمونه سوال‌های کنکور دکتری روانشناسی کنکور سال‌های گذشته
نمونه تست کنکور دکتری روانشناسی 10 سال گذشته‌+‌پاسخ تشریحی