021-88400788
09108840099

دانلود نمونه کتاب های سه گانه روان گام
ویژه آمادگی کنکور دکتری روان شناسی
ویرایش جدید 1400


 

دانلود رایگان جزوات جمع بندی‌
(ارائه خلاصه مطالب فوق مهم کنکوری به صورت جدول و درخت دانش مخصوص مرور و دوره)
 


 


دانلود نمونه سوال‌های کنکور دکتری روانشناسی کنکور سال‌های گذشته
نمونه تست کنکور دکتری روانشناسی 10 سال گذشته‌+‌پاسخ تشریحی