021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

ویدئو هادانلود جلسه اول فیلم حل تست های کنکور ارشد دهه 90 درس روان شناسی بالینی.mp4 فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی
0:02’:30”

دانلود جلسه اول فیلم حل تست های کنکور ارشد دهه 90 درس روان شناسی بالینی.mp4 فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

نخستین تور انگیزشی، آموزشی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی .mp4 فیلم های آموزشی کنکور دکتری روانشناسی

کلاس های آنلاین کنکور ارشد دکتری روانشناسی گروه آموزشی مقدم روانگام دانلود فیلم کلاس های آنلاین کنکور ارشد روانشناسی

کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث اختلالات نوروکاگنیتیو استاد فاطمه صفرزاده مقدم فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

جشن بزرگ موسسه پارسه همراه با تماشای فینال فوتبال جام جهانی 2018.mp4 فیلم های آموزشی کنکور دکتری روانشناسی

فیلم کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث طبقه بندی اختلالات روانی استاد مقدم.mp4 فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

فیلم کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث رویکرد روان پویشی فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث کارکرد لب های مغز فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

فیلم کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، نظریه واقعیت درمانی گروه آموزشی استاد مقدم.mp4 فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

Motivation-Everything is up to you فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

ویدیو های انگیزشی موفقیت در کنکور روانشناسی