021-88400788
09108840099

کاهش استقبال از کنکور دکتری

کاهش استقبال از کنکور دکتری

کاهش استقبال از کنکور دکتری

جزئیات

کاهش استقبال داوطلبان از کنکور دکتری سال 99

28 آذر 1398
آمار مقایسه‌ای هفت سال گذشته کنکور دکتری حاکی از آن است که در سال ۹۹ تعداد داوطلبان این آزمون کاهش محسوسی دارد و سازمان سنجش آموزش کشور و دست اندرکاران آموزش عالی انتظار این روند نزولی متقاضیان را داشته‌اند.
منبع: سایت phdtest

اخبار مرتبط