021-88647887
info@ravangam.com

کتاب 1000 نکته 1000 تست آمار و روش تحقیق

قیمت واحد 150000تومان
مشخصات کتاب
  • نوبت  چاپ چهارم
  • اطلاعات شابک 
  • تعداد صفحه  319
  • نام مولف  فاطمه صفرزاده مقدم
  • قطع  رحلی
  • چکیده  دانلود فصل اول کتاب

1000 نکته 1000 تست
آمار و روش تحقیق

شامل 1260 تست طبقه بندی شده همراه با حل تشریحی جامع
تالیف
فاطمه صفرزاده مقدم

 
گروه آموزشی مقدم، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشاني را براي شما آرزومند است. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسي ارشد و دکتری، و همچنين فرصت كم براي جمع‌آوري و مطالعه همگي اين منابع آموزشي، همواره از جمله دغدغه‌هاي اصلي دانشجويان مي‌باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع كنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه‌جويي در وقت و يادگيري كاملاً هدفمند، راه حل مناسبي براي اين مسئله باشد. آرزومنديم توانسته باشیم در این اثر ،نياز شما را جهت كسب رتبه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.
تست زدن برای فهم نکات کلیدی هر مبحث بسیار کمک کننده است و کتب 1000 نکته 1000 تست با تست های طبقه بندی شده همراه با حل تشریحی جامع، که از نکات خط به خط منابع اصلی گردآوری شده، برای یادگیری نکات کلیدی و تستی هر مبحث، گزینه بسیار مناسبی است.


منابع مورد استفاده برای تالیف کتاب 1000 نکته 1000 تست آمار و روش تحقیق

1ـ پاشا شريفي، حسن، اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي، انتشارات رشد، تهران، 1383
2ـ سرمد، زهره و همكاران، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تهران، 1389
3ـ سيف، علي‌اكبر، اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي، نشر دوران، تهران، 1386
4ـ حسن زاده، رمضان، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، نشر ساوالان، تهران، 1391
5ـ دلاور، علي، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد، تهران، 1378
6ـ كرمي، ابوالفضل، آشنايي با آزمون سازي و آزمون‌هاي رواني، انتشارات روان‌سنجي، تهران، 1389
7ـ فرگوسن، جرج، تحليل ‌آماري در روان‌شناسي و علوم تربيتي، ترجمه دلاور، علي، نقشبندي، سيامك، نشر ارسباران، تهران، 1380
8ـ لطف‌آبادي، حسين، سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي و روان‌شناسي، انتشارات حكيم فردوسي، مشهد، 1374
9ـ هومن، حيدرعلي، استنباط آماري در پژوهش رفتاري، نشر پارسا، تهران، 1378
10ـ هومن،‌ حيدرعلي، آمار توصيفي در علوم رفتاري، نشر پارسا، تهران،‌ 1376
11ـ هومن، حيدرعلي،‌ شناخت روش علمي در علوم رفتاري، نشر پارسا، تهران،‌ 1376

فهرست مطالب:

آمار
فصل اول: فراوانی، توزیع فراوانی و نمودارهای آن
فصل دوم: مقیاس اندازه گیری
فصل سوم: اندازه‌های گرایش مرکزی
فصل چهارم: اندازه‌های تغییرپذیری (شاخص‌های پراکندگی)
فصل پنجم: توزیع نرمال
فصل ششم: آمار استنباطی- برآوردها
فصل هفتم: آزمون‌های معناداری
فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
فصل نهم: هنجارها و نمرات استاندارد
فصل دهم: نمونه گیری

روش تحقیق
فصل اول: مفاهیم بنیادی در روش تحقیق
فصل دوم: عناصر پژوهش
فصل سوم: مساله و فرضیه
فصل چهارم: پیشینه یا تاریخچه تحقیق
فصل پنجم: جامعه و نمونه
فصل ششم: انواع روش های تحقیق
فصل هفتم: طرح و پژوهش
فصل هشتم: طرح های تحقیق بین گروهی
فصل نهم: طرح‌هاي تحقيقاتي براي رفتار كاربردي (درون گروهي)
فصل دهم: تحقیق آزمایشی
فصل يازدهم: ابزار اندازه گیری در تحقیق
فصل دوازدهم: روش های تحلیل داده ها
فصل سیزدهم: تدوین گزارش تحقیق
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید