021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

معرفی منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

معرفی منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

معرفی منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

جزئیات

منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی کنکور 1401

13 مرداد 1400

منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی کنکور 1401

منابع درس آمار و روش تحقیق
 
 • منابع اصلی:
 • 1)احتمالات و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 2)تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه‌ی دكتر علی دلاور و دكتر سیامك نقشبندی
 • 3)روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 4)روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، حسن زاده

کتب کمک آموزشی آمار و روش تحقیق:
 1. -کتاب جامع آمار و روش تحقیق، روانگام
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست آمار و روش تحقیق، گروه آموزشی مقدم
 3. -کتاب جمع بندی آمار و روش تحقیق


منابع درس روانشناسی رشد
 
 • منابع اصلی:
 • 1)نظریه های رشد کرین، ترجمه خوی نژاد
 • 2)روانشناسی ژنتیك 1و2، دكتر منصور و دادستان
 • 3)روانشناسی رشد جلد 1و2، لورا ای برك،ترجمه  سید محمدی
 • 4)روانشناسی رشد ،حسن احدی، جمهری
 • 5)روانشناسی رشد ،حسن احدی، بنی جمالی
 • 6)پیشگامان رشد، ویلیام کرین،ترجمه فربد فدایی
 • 7)رشد و شخصیت کودک، ماسن، ترجمه یاسایی
 • 8)روانشناسی رشد، سوسن سیف
 • 9)روانشناسی رشد، لطف آبادی
 • 10)روانشناسی رشد، گنجی
 • 11)روانشناسی رشد تحول انسان، پاپالیا، ترجمه نقشبندی و همکاران

کتب کمک آموزشی رشد:
 1. -کتاب جامع روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روان شناسی رشد

منابع درس زبان تخصصی( ویژه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و مصاحبه دکتری روانشناسی)
 • منابع اصلی:
 • 1)متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی، تألیف كیانوش هاشمیان
 • 2)متن لاتین خلاصه‌ی كتاب زمینه‌ی روانشناسی عمومی هیلگارد
 • 3)متون روانشناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی،دکتر نائینیان
 • 4)متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی، تألیف لیندالیل
 • 5)زبان تخصصی روانشناسی ، سیدمحمدی

کتب کمک آموزشی زبان:
 1. -کتاب جامع زبان تخصصی روانشناسی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست زبان تخصصی روانشناسی، فاطمه صفرزاده مقدم

منابع درس روان شناسی عمومی

منابع اصلی:
 • 1)زمینه روانشناسی، تالیف هیلگارد، ترجمه براهنی
 • 2)زمینه روانشناسی، تالیف سانتراك، ترجمه فیروزبخت
 • 3)روانشناسی عمومی، دكتر گنجی
 • 4)روانشناسی عمومی راتوس، ترجمه گنجی

کتاب کمک آموزشی:
 1. -کتاب جامع روانشناسی عمومی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی عمومی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روانشناسی عمومی

منابع درس روانشناسی تربیتی:

منابع اصلی:
 • 1)روان‌شناسی پرورشی نوین- دکتر علی اکبر سیف
 • 2)روان‌شناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
 • 3)روان‌شناسی تربیتی یوسف کریمی
 • 4)روانشناسی تربیتی، بیابانگرد

کتاب کمک آموزشی:
 1. -کتاب جامع روانشناسی تربیتی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 90 درصد روانشناسی تربیتی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی تربیتی، فاطمه صفرزاده مقدم

مقاله ها مرتبط