021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

مقاله ها

مقاله ها
تعداد آیتم ها در هر صفحه
گرایشهای کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی کد 1133 روانشناسی بالینی عمومی تربیتی کودکان استثنایی روانسنجی صنعتی سازمانی

توضیح در مورد محتوای دوره و بازار کار گرایش های رشته روانشناسی شامل: 1) گرایش روانشناسی بالینی، 2) گرایش روانشناسی عمومی، 3) گرایش روانشناسی تربیتی، 4) گرایش روانشناسی کودکان استثنایی، 5) گرایش روان سنجی، 6) گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی.

20 خرداد 1397
معرفی گرایش های روانشناسی