021-88647887
info@ravangam.com
صفحه 1
رتبه 1 ارشد بالینی
رتبه 1 ارشد بالینی
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
جشن تقدیر از رتبه ها
جشن تقدیر از رتبه ها
همایش بزرگ ارشد و دکتری روانشناسی
همایش بزرگ ارشد و دکتری روانشناسی
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
کلاس آمار دکتر حبیبی
کلاس آمار دکتر حبیبی
استاد مقدم
استاد مقدم
تقدیر از رتبه های برتر
تقدیر از رتبه های برتر اساتید در کنار رتبه ها
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
کارت ورود خانواده پارسه به باشگاه انقلاب
کارت ورود خانواده پارسه به باشگاه انقلاب تماشای فینال جام جهانی 2018 در کنار هم
جشن بزرگ پارسه سال 97
جشن بزرگ پارسه سال 97 تقدیر از اساتید و رتبه های برتر موسسه
عکس یادگاری کارمندان و اساتید پارسه با رتبه های برتر
عکس یادگاری کارمندان و اساتید پارسه با رتبه های برتر
جشن بزرگ پارسه
جشن بزرگ پارسه تقدیر از رتبه های کنکور 97
رتبه ها در کنار اساتیدشان
رتبه ها در کنار اساتیدشان در حاشیه جشن بزرگ پارسه
کلاس کنکور روانشناسی
کلاس کنکور روانشناسی
کارگاه رشد دکتر مقدم
کارگاه رشد دکتر مقدم آموزش سرفصل های مهم و پر تکرار
شروع ثبت نام کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری
شروع ثبت نام کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری شروع ثبت نام طرح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب سالن اختصاصی پارسه در نمایشگاه کتاب
(گام) در نمایشگاه کتاب
(گام) در نمایشگاه کتاب طرح تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طرح پویش
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طر ح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی (گام)
همایش دانشگاه امیرکبیر
همایش دانشگاه امیرکبیر پویش کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی