021-88932323
09302973709
صفحه 1
رتبه 1 ارشد بالینی
رتبه 1 ارشد بالینی
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
کتاب تست روانشناسی بالینی کنکور ارشد روانشناسی بالینی
کتاب تست روانشناسی بالینی کنکور ارشد روانشناسی بالینی تست های طبقه بندی شده روانشناسی بالینی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سوالات کنکور 10 سال بالینی
کتاب تست روانشناسی عمومی مدرسان شریف پوران پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کتاب تست روانشناسی عمومی مدرسان شریف پوران پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی بهترین کتاب تست ارشد روانشناسی عمومی کتاب تست کنکور ارشد روانشناسی عمومی گروه آموزشی مقدم پارسه
کتاب تست روانشناسی کودکان استثنایی
کتاب تست روانشناسی کودکان استثنایی دانلود pdf رایگان کتاب تست روانشناسی کودکان استثنایی
کتاب تست روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
کتاب تست روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی آسیب شناسی روانی
کتاب علم النفس مدرسان احدی بنی جمالی کنکور ارشد روانشناسی
کتاب علم النفس مدرسان احدی بنی جمالی کنکور ارشد روانشناسی تست های علم النفس کنکور ارشد روانشناسی بالینی عمومی روانشناسی اسلامی مثبت گرا
سوالات درس روانشناسی رشد دکتری روانشناسی
سوالات درس روانشناسی رشد دکتری روانشناسی منابع روانشناسی رشد دکتری روانشناسی عمومی سلامت بالینی
بسته تست های کنکور ارشد روانشناسی بالینی
بسته تست های کنکور ارشد روانشناسی بالینی سوالهای تالیفی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
جشن تقدیر از رتبه ها
جشن تقدیر از رتبه ها
همایش بزرگ ارشد و دکتری روانشناسی
همایش بزرگ ارشد و دکتری روانشناسی
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
کلاس آمار دکتر حبیبی
کلاس آمار دکتر حبیبی
استاد مقدم
استاد مقدم
تقدیر از رتبه های برتر
تقدیر از رتبه های برتر اساتید در کنار رتبه ها
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
کارت ورود خانواده پارسه به باشگاه انقلاب
کارت ورود خانواده پارسه به باشگاه انقلاب تماشای فینال جام جهانی 2018 در کنار هم
جشن بزرگ پارسه سال 97
جشن بزرگ پارسه سال 97 تقدیر از اساتید و رتبه های برتر موسسه
عکس یادگاری کارمندان و اساتید پارسه با رتبه های برتر
عکس یادگاری کارمندان و اساتید پارسه با رتبه های برتر
جشن بزرگ پارسه
جشن بزرگ پارسه تقدیر از رتبه های کنکور 97
رتبه ها در کنار اساتیدشان
رتبه ها در کنار اساتیدشان در حاشیه جشن بزرگ پارسه
کلاس کنکور روانشناسی
کلاس کنکور روانشناسی
کارگاه رشد دکتر مقدم
کارگاه رشد دکتر مقدم آموزش سرفصل های مهم و پر تکرار
شروع ثبت نام کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری
شروع ثبت نام کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری شروع ثبت نام طرح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب سالن اختصاصی پارسه در نمایشگاه کتاب
(گام) در نمایشگاه کتاب
(گام) در نمایشگاه کتاب طرح تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طرح پویش
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طر ح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی (گام)