021-88400788
09108840099
صفحه 1
کتاب تست روانشناسی عمومی مدرسان شریف پوران پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کتاب تست روانشناسی عمومی مدرسان شریف پوران پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی بهترین کتاب تست ارشد روانشناسی عمومی کتاب تست کنکور ارشد روانشناسی عمومی گروه آموزشی مقدم پارسه
آزمون آمایشی کنکور ارشد روانشناسی بالینی گروه آموزشی مقدم
آزمون آمایشی کنکور ارشد روانشناسی بالینی گروه آموزشی مقدم
بسته کتب جمع بندی کنکور دکتری روانشناسی بالینی سلامت عمومی
بسته کتب جمع بندی کنکور دکتری روانشناسی بالینی سلامت عمومی جزوه خلاصه کنکور دکتری روانشناسی بالینی وزارت علوم وزارت بهداشت
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
رتبه یک 1 دکتری روان شناسی
رتبه یک 1 دکتری روان شناسی
رتبه 1 ارشد بالینی
رتبه 1 ارشد بالینی
همایش بزرگ روانگام
همایش بزرگ روانگام
آزمون های آزمایشی روانگام.jpg
آزمون های آزمایشی روانگام.jpg
جشن تقدیر از رتبه ها
جشن تقدیر از رتبه ها
کلاس کنکور دکتری روانشناسی (1).jpg
کلاس کنکور دکتری روانشناسی (1).jpg
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
کلاس آمار دکتر حبیبی
کلاس آمار دکتر حبیبی
استاد مقدم
استاد مقدم
تقدیر از رتبه های برتر
تقدیر از رتبه های برتر اساتید در کنار رتبه ها
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
کارت ورود خانواده پارسه به باشگاه انقلاب
کارت ورود خانواده پارسه به باشگاه انقلاب تماشای فینال جام جهانی 2018 در کنار هم
جشن بزرگ پارسه سال 97
جشن بزرگ پارسه سال 97 تقدیر از اساتید و رتبه های برتر موسسه
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
عکس یادگاری کارمندان و اساتید پارسه با رتبه های برتر
عکس یادگاری کارمندان و اساتید پارسه با رتبه های برتر
جشن بزرگ پارسه
جشن بزرگ پارسه تقدیر از رتبه های کنکور 97
رتبه ها در کنار اساتیدشان
رتبه ها در کنار اساتیدشان در حاشیه جشن بزرگ پارسه
کلاس کنکور روانشناسی
کلاس کنکور روانشناسی
کارگاه رشد دکتر مقدم
کارگاه رشد دکتر مقدم آموزش سرفصل های مهم و پر تکرار
ثبت نام طرح تضمین
ثبت نام طرح تضمین شروع ثبت نام طرح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب سالن اختصاصی پارسه در نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب طرح تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طرح پویش
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طر ح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی (گام)
همایش دانشگاه امیرکبیر
همایش دانشگاه امیرکبیر پویش کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی