021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
صفحه 1
کتاب تست روانشناسی عمومی مدرسان شریف پوران پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کتاب تست روانشناسی عمومی مدرسان شریف پوران پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی بهترین کتاب تست ارشد روانشناسی عمومی کتاب تست کنکور ارشد روانشناسی عمومی گروه آموزشی مقدم پارسه
آزمون آمایشی کنکور ارشد روانشناسی بالینی گروه آموزشی مقدم
آزمون آمایشی کنکور ارشد روانشناسی بالینی گروه آموزشی مقدم
بسته کتب جمع بندی کنکور دکتری روانشناسی بالینی سلامت عمومی
بسته کتب جمع بندی کنکور دکتری روانشناسی بالینی سلامت عمومی جزوه خلاصه کنکور دکتری روانشناسی بالینی وزارت علوم وزارت بهداشت
رتبه 7 دکتری روان شناسی
رتبه 7 دکتری روان شناسی کارنامه رتبه 7 دکتری روان شناسی سال 1402 موسسه روان گام
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
همایش روانگام دانشگاه امیرکبیر
کلاس های روان گام
کلاس های روان گام
همایش بزرگ روانگام
همایش بزرگ روانگام
رتبه یک 1 دکتری روان شناسی
رتبه یک 1 دکتری روان شناسی
جشن تقدیر از رتبه های موسسه
جشن تقدیر از رتبه های موسسه
آزمون های آزمایشی روانگام.jpg
آزمون های آزمایشی روانگام.jpg
جشن تقدیر از رتبه های موسسه
جشن تقدیر از رتبه های موسسه
کلاس کنکور دکتری روانشناسی (1).jpg
کلاس کنکور دکتری روانشناسی (1).jpg
رتبه 1 ارشد بالینی
رتبه 1 ارشد بالینی
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
کلاس درس آسیب شناسی روانی دکتر مقدم در اصفهان
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
عکس چالش 10 سال قبل گروه آموزشی مقدم روانگام رتبه 1 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
کلاس آمار دکتر حبیبی
کلاس آمار دکتر حبیبی
استاد مقدم
استاد مقدم
تقدیر از رتبه های برتر
تقدیر از رتبه های برتر اساتید در کنار رتبه ها
همایش روان گام
همایش روان گام
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
ترم پاییز 97 گروه آموزشی مقدم
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
تقدیر از رتبه برتر های موسسه پارسه کنکور ارشد و دکتری
کلاس کنکور روانشناسی
کلاس کنکور روانشناسی
رتبه ها در کنار اساتیدشان
رتبه ها در کنار اساتیدشان در حاشیه جشن بزرگ پارسه
کارگاه رشد دکتر مقدم
کارگاه رشد دکتر مقدم آموزش سرفصل های مهم و پر تکرار
ثبت نام طرح تضمین
ثبت نام طرح تضمین شروع ثبت نام طرح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب سالن اختصاصی پارسه در نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب طرح تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طرح پویش
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب معرفی طر ح های تضمین قبولی ارشد و دکتری روانشناسی (گام)
همایش دانشگاه امیرکبیر
همایش دانشگاه امیرکبیر پویش کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی