021-88647887
info@ravangam.com
خلاصه:

کتب 1000 نکته 1000 تست آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی در هر درس شامل بیش از 1000 تست طبقه بندی شده تالیفی، از نکات خط به خط منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رواشناسی

کتب 1000 نکته 1000 تست آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی در هر درس شامل بیش از 1000 تست طبقه بندی شده تالیفی، از نکات خط به خط منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رواشناسی، به همراه پاسخ تشریحی جامع است. می دانید که تست زدن موجب فهم نکات مهم و کلیدی می گردد و داوطلب با تست زدن به تثبیت مطالب یادگرفته شده و بررسی اشکال های خود نائل می شود. بدون شک جامع ترین تست های طبقه بندی شده  را می توانید در کتاب های 1000 نکته 1000 تست داشته باشید و در هر گرایش روانشناسی با تهیه این پکیج بیش از 7000 تست در اختیار خواهید داشت. نمونه کتب 1000 نکته 1000 تست را می توانید دانلود و مطالعه نموده و آگاهانه و با مقایسه با سایر کتب کمک آموزشی، تهیه نمائید.
 
کتاب 1000 نکته 1000 تست مجموعه ای بی نظیر و بهترین کتاب تست کنکور ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی می باشد.


جهت تهیه این مجموعه منحصر به فرد از طریق لینک زیر اقدم فرمایید:


خدمات مرتبط