021-88647887
info@ravangam.com
خلاصه:

کتب جامع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی در برگیرنده مطالب کلیه منابع اصلی به صورت شرح درس می باشد و خلاصه نکات و سرفصل های کلیه منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری رواشناسی را پوشش مناسبی داده است به صورتی که در سال های گذشته بین 60 تا 100 درصد سوال های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی را پوشش داده است.

کتب جامع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی در برگیرنده مطالب کلیه منابع اصلی به صورت شرح درس می باشد و خلاصه نکات و سرفصل های کلیه منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری رواشناسی را پوشش مناسبی داده است به صورتی که در سال های گذشته بین 60 تا 100 درصد سوال های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی را پوشش داده است.
از آنجایی که در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی، منابع اصلی بسیار متعدد است و در هر درس بیش از 7-6 کتاب 800-500 صفحه ای را شامل می شود، نه از نظر زمانی و نه از نظر هزینه مطالعه کلیه منابع اصلی توصیه نمی شود. بهترین راه کار مطالعه یک کتاب جامع است که در برگیرنده مطالب مشترک و همچنین سرفصل ها و نکات متفاوت مطرح شده در این منابع باشد. کتب جامع کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره تالیف استاد فاطمه صفرزاده مقدم که خود رتبه 1 روانشناسی بوده و کلیه این منابع را مطالعه و خلاصه نویسی نموده اند، راه حلی مناسب برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی است. نمونه کتب جامع را می توانید دانلود و مطالعه نموده و آگاهانه و با مقایسه با سایر کتب کمک آموزشی، تهیه نمائید.
این کتب برای داوطلبانی که هدفشان قبولی در دانشگاه سراسری است، توصیه می شود. همچنین از مطالب این کتب می توان برای آمادگی آزمون سازمان نظام روانشناسی و یا جهت آمادگی مصاحبه دکتری روانشناسی استفاده نمود.


لینک خرید اینترنتی مجموعه کتب جامع شرح درس 👇👇👇

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

خدمات مرتبط