021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
خلاصه:

کتب 90 درصد خلاصه های مفیدی جهت آشنایی ابتدایی با مباحث مهم هر کتاب جامع و یا مرور و جمع بندی مطالب روانشناسی در ماه های پایانی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی است. کتابی کوچک و در قطع جیبی که می توانید در هر زمان و مکانی همراه خود داشته باشید و در فرصت های آزاد خود، مهمترین نکات پر تکرار در سوال های آزمون ده سال اخیر آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی را مرور نمایید.

کتب 90 درصد خلاصه های مفیدی جهت آشنایی ابتدایی با مباحث مهم هر کتاب جامع و یا مرور و جمع بندی مطالب روانشناسی در ماه های پایانی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی است. کتابی کوچک و در قطع جیبی که می توانید در هر زمان و مکانی همراه خود داشته باشید و در فرصت های آزاد خود، مهمترین نکات پر تکرار در سوال های آزمون ده سال اخیر آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی را مرور نمایید.

از مطالب این کتب می توان برای آمادگی آزمون سازمان نظام روانشناسی و یا جهت آمادگی مصاحبه دکتری روانشناسی استفاده نمود. نمونه کتب 90 درصد را می توانید دانلود و مطالعه نموده و آگاهانه و با مقایسه با سایر کتب کمک آموزشی، تهیه نمائید.

خدمات مرتبط