021-88400788
09108840099

مقاله ها

مقاله ها
تعداد آیتم ها در هر صفحه
افزایش ساعت مطالعه

راهکار های افزایش ساعت مطالعه

1 اسفند 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
مدیریت زمان در کنکور

مدیریت زمان در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

23 آبان 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
تاثیر ورزش در یادگیری

اثرات مثبت ورزش بر یادگیری

9 آبان 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
حواس پرتی کنکوری ها

حواس پرتی هنگام مطالعه

25 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
خواب در دوران کنکور

خواب مناسب کنکوری ها

25 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
خلاصه نویسی در کنکور

ضرورت و روش های خلاصه نویسی در کنکور

18 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
رهایی از استرس کنکور

مدیریت استرس در کنکور

4 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
تغذیه در کنکور

اهمیت تغذیه در زمان کنکور

4 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
نقش مشاور تحصیلی در کنکور

مشاوره تحصیلی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

28 شهریور 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
آزمون های آزمایشی شبیه سازی کنکور آری یا نه؟

بررسی نکات مثبت و منفی شرکت در آزمون های آزمایشی شبیه سازی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی توسط موسسات کنکور. بهترین آزمون های آزمایشی کنکور کدام است. بالاترین جامعه آماری آزمون های آزمایشی ارشد روانشناسی و آزمون های آزمایشی دکتری مربوط به کدام موسسه است.

17 شهریور 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی