021-88400788
09108840099

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

جزئیات

اعلام زمان مشاهده کارنامه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

21 مرداد 1397
 کارنامه علمی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1397، از ساعت 12 روز دوشنبه 22 مرداد ماه قابل مشاهده می باشد.

منبع: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

اخبار مرتبط