021-88400788
09108840099

انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

جزئیات

دفترچه انتخاب رشته وزارت بهداشت

20 مرداد 1398
انتخاب رشته وزارت بهداشت

دریافت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از طریق لینک زیر:

دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 99-98 )


منبع : مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

اخبار مرتبط