021-88647887
info@ravangam.com

تمدید مهلت انتخاب رشته و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

تمدید مهلت انتخاب رشته و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

تمدید مهلت انتخاب رشته و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

جزئیات

تمدید مهلت انتخاب رشته و ویرایش انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

4 شهریور 1397

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانند از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 97/6/5 لغایت روز چهارشنبه 97/6/7 ، نسبت به ویرایش انتخاب های خود اقدام نمایند. ضمنا افرادی که تا کنون موفق به انتخاب رشته محل نشده اند، می توانند در زمان مذکور نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمایند.

منبع: مرکز سنجش  آموزش پزشکی کشور
 

اخبار مرتبط