021-88400788
09108840099

اعلام زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

جزئیات

اعلام زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1397

23 مرداد 1397
 
زمان شروع انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از تاریخ 27 مرداد لغایت 30 مرداد به مدت 4 روز خواهد بود. دفترچه انتخاب رشته محل از تاریخ 24 مرداد از طریق سایت http://sanjeshp.ir قابل دریافت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

اخبار مرتبط