021-88400788
09108840099

تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد سال 97

تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد سال 97

تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد سال 97

جزئیات

تمدید مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد

21 تیر 1397به اطلاع کلیه داوطلبان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ، ثبت نام انتخاب رشته تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر تمدید شد.

منبع: مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

اخبار مرتبط