021-88647887
info@ravangam.com
نقش تلاش و پشتکار در موفقیت

بررسی نقش تلاش و پشتکار در موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
تمرکز

بررسی راهکارهای افزایش تمرکز در هنگام مطالعه

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
برنامه ریزی درسی

نقش برنامه ریزی درسی صحیح در قبولی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
نقش هدف در موفقیت

بررسی نقش اهداف در موفقیت آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
گرایشهای مجموعه روانشناسی کد 1133

توضیح در مورد محتوای دوره و بازار کار گرایش های رشته روانشناسی شامل: 1) گرایش روانشناسی بالینی، 2) گرایش روانشناسی عمومی، 3) گرایش روانشناسی تربیتی، 4) گرایش روانشناسی کودکان استثنایی، 5) گرایش روان سنجی، 6) گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی.

20 خرداد 1397
معرفی گرایش های روانشناسی
بازار کار روانشناسی

بازار کار روانشناسی و حیطه وظایف روانشناس

20 خرداد 1397
تعریف و بازار کار گرایش های مختلف روانشناسی
روانشناسی بالینی چیست؟

توضیح و تعریف رشته روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی

20 خرداد 1397
تعریف و بازار کار گرایش های مختلف روانشناسی